Shadow
Slider

Osallistava luonto- ja kulttuuritoiminta

Palvelukodeissa asuu paljon ikäihmisiä, joilla on ollut merkittävä yhteys luontoon ja kulttuuriin. Ennen pitkää vanhuuden tuomat haasteet vaikeuttavat tämän yhteyden säilymistä. Osallistavan sekä tarpeiden mukaan tuetun luonto- ja kulttuuritoiminnan toteuttaminen hoitoyksiköissä on tärkeä osa toimintaamme. Haluamme tehdä asukkaat näkyviksi heidän tarinoidensa avulla.

Shadow
Slider